Οι διοργανωτες

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεργάτες  είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια της Μοραβίας και της Σιλεσίας, η Περιφέρεια του Μπακάου (Bacau), ο Δήμος της Opava, το Ιταλικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο, το Αυστριακό Μορφωτικό Πολιτιστικό Φόρουμ. Συνεργάτες επικοινωνίας είναι οι εταιρείες Hudební rozhledy, Týdeník rozhlas, Ostravan.cz.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Silesian Theatre Opava της Τσεχίας.

Επίσης,  συνεργάτες  του προγράμματος  είναι η Ευρωπαϊκή Μουσική Ακαδημία (Accademia Musicale Europea),Ρώμη – Ιταλία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία  Χορωδιών και Διευθυντών Χορωδιών (Panellenic Federation of Choirs and Choral Directors),Καρδίτσα – Ελλάδα και η Φιλαρμονική Μιχάι Τζόρα (Mihai Jora), Μπακάου (Bacau) – Ρουμανία.