Νικητες διαγωνισμου

Tomasz Tracz , Sophie Gallagher, Joseph Dahdah, Leigh Michelow, Leonhard Geiger, Johannes Schwarz