Školy

Zapojte se do mezinárodního projektu LET´S SING ORATORIO MUSIC, tvůrčí dílny, která obohacuje výuku hudební výchovy ve školách formou praktické zkušenosti spolupráce učitelů a žáků s profesionály! Pro učitele přinášíme workshopy, ve kterých je odborníci vyškolí, jak postupovat s žáky při nastudování hudebních útvarů, v našem případě oratorií. Pro žáky nabízíme nejen zážitek z procesu tvorby hudebního díla s profesionálními zpěváky a orchestry, ale také nezapomenutelný zážitek nastudované oratorium představit v divadle před publikem.

Klademe si za cíl seznámit žáky základních škol se žánrem oratoria inovativní metodologií, a to jejich aktivní účastí prostřednictvím jednoho z největších oratorií hudební historie, Haydnova Stvoření světa. Účelem projektu je vzbudit zájem mladých o tuto hudební formu a získat tak novou diváckou generaci krásné hudby. Hlavním rysem našeho projektu je aktivní účast publika na představení: děti, mládež a rodiče se zapojují během představení zpívaje sborové části oratoria doprovázeni orchestrem Slezského divadla v Opavě, zatímco sólisté budou vítězové mezinárodní pěvecké soutěže Musica Sacra.

 

Co vás čeká?

Workshop pro učitele a žáky

Podpora při nastudování sborových partů

Generálka se sólisty a orchestrem v divadle

Představení v divadle

 

Co nabízíme?

Propagaci školy  – web, FB, Instagram, Youtube, program

Didaktické materiály – e-book, noty, videa

Vstupenky na představení zdarma pro školu

Vstupenky na představení s 50% slevou pro veřejnost